Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट अन्तिम नतिजा March 2019, 15
2 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा March 2019, 12
3 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा March 2019, 11
4 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा March 2019, 07
5 सैन्य मेडिकल र सैन्य ड्राईभर पद छनौट अन्तिम नतिजा March 2019, 01
6 सैन्य मेडिकल र सैन्य ड्राईभर पद छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा February 2019, 25
7 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाको नतिजा February 2019, 21
8 सहायक पण्डित हुद्धा (स.प.हु.) समावेशी तथा खुला पद छनौट अन्तिम नतिजा February 2019, 20
9 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.) समावेशी/खुला तथा आन्तरिक र अमल्दार कर्मचारी (अ‍.क.) आन्तरिक छनौट अन्तिम नतिजा February 2019, 20
10 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम‍.क.) र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) समावेशी, खुला तथा आन्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा February 2019, 18
Showing 1 - 10 of  533 Results Next
Navigation Menu