Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा January 2019, 18
2 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाको नतिजा January 2019, 18
3 लोहकार, सयस र केशकर्तक पद छनाैट अन्तिम नतिजा January 2019, 18
4 कुचिकार र सुचिकार पद छनौट अन्तिम नतिजा January 2019, 14
5 लाेहकार, सयस र केशकर्तक पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा January 2019, 14
6 कुचिकार र सुचिकार पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा January 2019, 11
7 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाको नतिजा January 2019, 11
8 विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स (चर्मकर्मी, लोहकार, सयस र केशकर्तक) पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा January 2019, 08
9 बन्दोबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नतिजा January 2019, 07
10 सुचिकार पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा January 2019, 07
Showing 1 - 10 of  508 Results Next
Navigation Menu