Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना January 2019, 17
2 लेखा जम.क. (खुला/आन्तरिक), स.प.हु.(खुला/आन्तरिक), अमल्दार कर्मचारी (अ.क. आन्तरिक),सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर तथा सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र (भवन) कायम गरिएको सूचना January 2019, 16
3 लेखा जम.क. (खुला/आन्तरिक), स.प.हु.(खुला/आन्तरिक), अ.क.(आन्तरिक), सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राईभर र सैन्य बाध्य बादन(ब्रास व्याण्ड) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना January 2019, 09
4 लेखा जम.क. (खुला/आन्तरिक), स.प.हु.(खुला/आन्तरिक), अमल्दार कर्मचारी (अ.क. आन्तरिक),सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर तथा सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड) पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना January 2019, 06
5 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक (टि.‌‍‍‍ओ., जि.टि.ओ.,आई.ओ. र बोर्ड कन्फरेन्स) परीक्षा सम्बन्धी सूचना January 2019, 04
6 विभिन्न ट्रेडका फलोवर्स (कुचिकार, चर्मकर्मी, सुचिकार, लोहकार, सयस र केशकर्तक) पदहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना January 2019, 02
7 ब.का.सि. पदका उम्मेदवारहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बधी सूचना December 2018, 26
8 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक तथा पाइलट उप सेनानी पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा सम्बन्धि सूचना December 2018, 23
9 लेखा जम.क., स.प.हु., अ.क., सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राईभर, सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड), ब.का.सि. तथा विभिन्न ट्रेडका फलोवर्स पदहरु (समावेशी, खुला तथा आन्तरिक) छनौट परीक्षा सम्बन्धी सूचना December 2018, 19
10 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाईलट/लेखा उप सेनानी (समावेशी, खुला तथा आन्तरिक) पदका उम्मेदवारहरुको गुणमापक परीक्षा सम्बन्धी सूचना December 2018, 06
Showing 1 - 10 of  250 Notices Next
Navigation Menu