Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

OFFICER CADET ONLINE FORM

 

 

फारम भर्नु पहिला User Guide राम्रोसँग पढ्नु होला Click Here to read user guide. अनलाइन दरखास्त दिनु पुर्व विज्ञापन राम्रो संग पढ्नु होला । अनलाइन दरखास्त दिन सरल भएको हुदां आफु स्वयंले फारम भरि PDF file save गरेर Print गरी मिति २०७६/११/०८ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा सिंगल दस्तूर लाग्ने छ । मिति २०७६/११/०९ गते देखि २०७६/११/१५ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा डबल दस्तूर लाग्ने छ । विज्ञापन हेर्न यहां Click गर्नुहोस् ।
Navigation Menu